Kupno/Buy

 

 Pomożemy w poszukiwaniu wymarzonej nieruchomości

Klient, który poszukuje nieruchomości powinien w pierwszej kolejności określić swoje preferencje i wymagania, na ich podstawie doradca ds. nieruchomości przygotuje ofertę nieruchomości spełniających kryteria przekazane przez Klienta.
Korzyści z tytułu zlecenia usługi dotyczącej poszukiwania nieruchomości:
- profesjonalne doradztwo,
- oszczędność czasu Klienta,
- weryfikacja stanu prawnego,
- bezpieczeństwo transakcji,
- pomoc w negocjacjach z właścicielem nieruchomości,
- przygotowanie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, jeśli zajdzie taka konieczność,
- ustalenie terminu spotkania w Kancelarii Notarialnej,
- dodatkowe usługi na zlecenie stron.

 

 We will help you in your search for your dream property

A client who is looking for real estate should first specify your preferences and requirements. A real estate advisor will prepare a real estate offer that meets the criteria provided by the client.
Benefits of a property search contract:
- professional advice,
- saving the customer time,
- verification of the legal status,
- transaction security,
- assistance in negotiating with the property owner,
- prepare a preliminary property purchase agreement, if necessary,
- setting the date of the meeting in the Notary Office,
- additional services on behalf of the parties.