Wyspy Zielonego Przyladka/Cape Verde

 Inwestycje w nieruchomości hotelowe z gwarancją dochodu. Zapraszamy

Zapraszamy do udziału w wizycie rekonesansowej na Wyspach Zielonego Przylądka - termin do ustalenia - all inclusive w hotelu 5. Koszt wyjazdu odliczany od ceny zakupionego apartamentu. 

Deweloper z długoletnim doświadczeniem, niezależnie został oceniony przez międzynarodową agencję ratingową (ARC Ratings S.A.). W wyniku przeprowadzonej oceny otrzymał rating BBB - (tzw. "rating inwestycyjny"), co potwierdza zasadność jej modelu inwestycyjnego. Agencja ratingowa ARC Ratings S.A. jest akredytowana przez Komisję Europejską, a jej ratingi są obecnie uznane za tożsame z ratingami nadawanymi przez agencje Fitch, Moody's i S&P.
Informacje ogólne

Wyspy Zielonego Przylądka to dziesięć wysp, z których dziewięć jest zamieszkanych. Położone są 455km na zachód od kontynentu afrykańskiego. Wyspy spadają pod Makaronezję, tak samo jak Azory, Madera oraz Wyspy Kanaryjskie. Stolica Praia znajduje się na wyspie Santiago. Wyspy mają 435 000 mieszkańców, podobna liczba obywateli Zielonego Przylądka żyje na emigracji (przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych lub w Europie. Językiem urzędowym jest portugalski. Ponad 90% obywateli to chrześcijanie. Oficjalną walutą jest Escudo (ECV), kurs do euro jest stały - 1 euro = 110,265ECV. W 2015 roku Wyspy Zielonego Przylądka odwiedziło 569 000 turystów. Wprost idylliczne miejsce, gdzie słońce świeci non-stop, a temperaturę jego promieni łagodzi delikatna morska bryza. Przez cały rok słupek rtęci oscyluje bez przerwy około 25°C - 30°C. Wyspy szczycą się jednymi z najpiękniejszych plaż na świecie; słyną z czyściutkich, białych piasków i kryształowo czystej wody. Jest to prawdziwy raj dla miłośników plaż – miejsce, które może śmiało rywalizować z dowolnym luksusowym kurortem na świecie.
Wyspy mają olbrzymi potencjał i posiadają mocną pozycję w branży jako magnes dla inwestorów w nieruchomości; oferują niezrównane możliwości w zakresie długoterminowego wzrostu i bardzo dobrą stopę zwrotu dzięki prężnemu sektorowi turystycznemu.

Inwestycje w nieruchomości

Obecnie oferujemy spory wybór inwestycji w nieruchomości na Wyspach. Każdy obiekt jest unikalnym projektem i jest wyposażony w szereg udogodnień, typu baseny bez krawędzi, wysokiej klasy restauracje, bary, sklepy i kluby sportowe. Nasze ośrodki szczycą się szerokim wachlarzem ulepszeń, co sprawia, że stanowią one doskonały wybór dla par i rodzin szukających niezapomnianych wrażeń wakacyjnych. Wszystkie nasze obiekty na Wyspach zostały rozbudowane we współpracy z największym na świecie operatorem hoteli.

Wizyta Rekonesansowa

Jeśli rozważacie Państwo zakup nieruchomości za granicą, serdecznie zapraszamy do zapoznania się ciekawą ofertą inwestycyjną na miejscu. Wystarczy zarezerwować miejsce, a my zorganizujemy wycieczkę all inclusive w jednym z 5 gwiazdkowych luksusowych hoteli, nocleg, wyżywienie, przelot oraz transfer pomiędzy lotniskiem a hotelem. Jeśli podczas pobytu zdecydujecie się Państwo na zakup nieruchomości koszt pobytu zostanie odliczony od ceny zakupu wybranej przez Państwa nieruchomości.
 Investments in hotel properties with guaranteed income. Welcome


We invite you to participate in a reconnaissance visit in the Cape Verde Islands - a deadline to be determined - all inclusive in a hotel 5. The cost of the trip deducted from the price of the apartment purchased. 

General information

Cape Verde is ten islands, nine of which are inhabited. They are located 455 km west of the African continent. The islands are falling under Makaronezja, as are the Azores, Madeira and the Canary Islands. The capital of Praia is located on the island of Santiago. The islands have 435,000 inhabitants, a similar number of Cape Verde citizens live in exile (mainly in the United States or in Europe.) Portuguese is the official language. Over 90% of citizens are Christians. The official currency is Escudo (ECV), the euro is fixed - 1 euro = 110.265ECV. In 2015, 569,000 tourists visited the Cape Verde Islands.
A simple idyllic place where the sun shines non-stop, and the temperature of its rays is soothed by a delicate sea breeze. Throughout the year, the mercury pillar oscillates around 25 ° C - 30 ° C all the time. The islands boast one of the most beautiful beaches in the world; famous for their clean, white sands and crystal clear water. It is a real paradise for beach lovers - a place that can boldly compete with any luxury resort in the world.
The islands have enormous potential and have a strong position in the industry as a magnet for investors in real estate; they offer unparalleled opportunities for long-term growth and a very good rate of return thanks to a thriving tourism sector.

Real estate investments


We currently offer a good selection of real estate investments in the UK. Each facility is a unique project and is equipped with a number of facilities, such as infinity pools, high-end restaurants, bars, shops and sports clubs. Our centers boast a wide range of improvements, which makes them an excellent choice for couples and families looking for an unforgettable holiday experience. All our facilities in the UK have been developed in cooperation with the world's largest hotel operator.

 Reconstruction visit

If you are considering buying a property abroad, we invite you to familiarize yourself with an interesting investment offer on site. Just book a place and we will organize an all-inclusive trip in one of the 5 stars luxury hotels, accommodation, meals, flights and transfers between the airport and the hotel. If during your stay you decide to buy a property, the cost of your stay will be deducted from the purchase price of your chosen property.