Wyspy Zielonego Przyladka/Cape Verde

 Inwestycje w nieruchomości hotelowe z gwarantowanymi zwrotami. Zapraszamy

Zapraszamy do udziału w wycieczce poglądowej na Wyspach Zielonego Przylądka, której jest termin do ustalenia z pobytem all inclusive w hotelu 5 gwiazdkowym. Koszt wyjazdu odliczany jest od ceny zakupionego apartamentu.
Deweloper z długoletnim doświadczeniem, który został niezależnie oceniony przez międzynarodową agencję ratingową (ARC Ratings S.A.). W wyniku przeprowadzonej oceny otrzymał rating BBB - (tzw. "rating inwestycyjny"), co potwierdza zasadność jego modelu inwestycyjnego. Agencja ratingowa ARC Ratings S.A. jest akredytowana przez Komisję Europejską, a jej ratingi są obecnie uznane za tożsame z ratingami nadawanymi przez agencje Fitch, Moody's i S&P.

Informacje ogólne
Wyspy Zielonego Przylądka to dziesięć wysp, z których dziewięć jest zamieszkanych. Położone są 455km na zachód od wybrzeża Afryki. Wyspy należą do zespołu wysp wulkanicznych na Atlantyku - Makaronezji, tak samo jak Azory, Madera oraz Wyspy Kanaryjskie. Stolica Praia znajduje się na wyspie Santiago. Wyspy mają  ok. 500 000 mieszkańców, a podobna liczba obywateli Wysp Zielonego Przylądka żyje na emigracji (przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych lub w Europie. Językiem urzędowym jest portugalski. Ponad 90% obywateli to chrześcijanie. Oficjalną walutą jest Escudo (ECV), kurs do Euro jest stały - 1 euro = 110,265ECV. W 2017 roku Wyspy Zielonego Przylądka odwiedziło 716 775 turystów.
Wprost idylliczne miejsce, gdzie słońce świeci bez przerwy, a temperaturę jego promieni łagodzi delikatna morska bryza. Przez cały rok słupek rtęci oscyluje niezmiennie między 25°C - 30°C. Wyspy szczycą się jednymi z najpiękniejszych plaż na świecie; słyną z czystych, białych piasków i kryształowo czystej wody. Jest to prawdziwy raj dla miłośników plaż – miejsce, które może śmiało rywalizować z dowolnym luksusowym kurortem na świecie.
Wyspy mają olbrzymi potencjał i posiadają mocną pozycję w branży turystycznej jako magnes dla inwestorów w nieruchomości; oferują niezrównane możliwości w zakresie długoterminowego wzrostu kapitału i bardzo dobrą stopę zwrotu dzięki prężnemu sektorowi turystyki.

Inwestycje w nieruchomości
Obecnie oferujemy spory wybór nieruchomości inwestycyjnych na Wyspach. Każdy obiekt jest unikalnym projektem i jest wyposażony w szereg udogodnień, typu baseny bez krawędzi, wysokiej klasy restauracje, bary, sklepy i kluby sportowe. Ośrodki szczycą się szerokim wachlarzem udogodnień, co sprawia, że stanowią one doskonały wybór dla par i rodzin szukających niezapomnianych wrażeń wakacyjnych. Wszystkie nasze obiekty na Wyspach zostały rozbudowane we współpracy z największym na świecie operatorem hoteli.

Wycieczka Poglądowa

Jeśli rozważacie Państwo zakup nieruchomości na Wyspach Zielonego Przylądka, serdecznie zapraszamy do zapoznania się ciekawą ofertą inwestycyjną na miejscu. Wystarczy zarezerwować miejsce, a my zorganizujemy wycieczkę all inclusive w jednym z 5 gwiazdkowych luksusowych hoteli, nocleg, wyżywienie, przelot oraz transfer pomiędzy lotniskiem a hotelem. Jeśli w trakcie pobytu albo już po nim zdecydujecie się Państwo na zakup nieruchomości, koszt wycieczki zostanie odliczony od ceny zakupu wybranej przez Państwa nieruchomości.
 Investments in hotel properties with guaranteed returns. We invite you

We invite you to experience inspection tour in Cape Verde the date of which is to be scheduled with all inclusive stay in a 5 star hotel. The costs of the tour will be deducted from the purchase price of the apartment.

General information
Cape Verde includes ten islands, nine of which are inhabited. They are located 455 km west off the coast of Africa. The islands are part of the group of volcanic islands in the Atlantic Ocean - Macaronesia, just as the Azores, Madeira and the Canary Islands. The capital city Praia is located on the Santiago island. The islands have approximately 500 000 inhabitants and similar number of Cape Verdean citizens live in exile (mainly in the United States or in Europe.) Portuguese language is the official language. Over 90% of citizens are christians. The official currency is Escudo (ECV), the euro is fixed at a rate- 1 euro = 110.265ECV. In 2017, 716 775 tourists visited Cape Verde.
A simple idyllic place where the sun shines all year round and the temperature of its rays is soothed by a delicate sea breeze. Throughout the year, the temperature is between 25 ° C - 30 ° C. The islands are famous for one of the most beautiful beaches in the world; popular with their clean, white sands and crystal clear water. Real paradise for beach lovers - a place that can compete with any luxury travel destination in the world.
The islands have enormous potential and strong position in the travel industry and are magnet for real estate investors; they offer unparalleled opportunities for long-term Capital growth and a very good return rates due to a thriving tourism sector.

Real estate Investments
We currently offer a wide selection of real estate investments in Cape Verde. Each property is unique project and has a number of facilities such as swim up pools, high class restaurants, bars, shops and sports clubs. The resorts have a wide range of facilities, which make them an excellent choice for couples and families looking for unforgettable holiday experiences. Each of our projects in Cape Verde is developed in cooperation with the world's largest hotel operator.

Inspection tour
If you are considering buying a property in Cape Verde, we invite you to visit investment properties on site. Just book a place and we will organize all-inclusive tour in one of 5 star luxury hotels, accommodation, meals, flights and transfers between the airport and the hotel. If during your stay or afterwards you decide to buy a property, the cost of your tour will be deducted from the purchase price of the chosen property.