Portugal/Portugalia

                          Zakup nieruchomości w Portugalii

Procedura zakupu nieruchomości
1. Rezerwacja (Contrato de Reserva)
Umowa o rezerwację i wpłata kwoty rezerwacji, kwota ta może być różna, od kilkuset euro do kilkudziesięciu tysięcy euro. Powoduje, że zarezerwowana nieruchomość zostaje wycofana z oficjalnej sprzedaży. W Portugalii zwyczajowo jest ona zwracana, jeśli nie dojdzie do transakcji.
2. Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży (Contrato Promessa Compra e Venda)
Umowa przedwstępna jest zawierana zwyczajowo na jeden do kilku miesięcy przed realizacją umowy sprzedaży. Przy jej zawarciu dochodzi tez do wpłaty zaliczki, zwykle od 10% do 30% wartości nieruchomości. Umowa określa też datę, którą strony określają jako ostateczną do podpisania umowy kupna-sprzedaży. Odstąpienie od umowy przedwstępnej powoduje przepadek kwoty zaliczki, chyba że w samej umowie zastrzeże się pewne sytuacje, np. odmowę finansowania przez bank.
3. Umowa sprzedaży nieruchomości (Escritura), zapłaty reszty kwoty transakcji, opłat notarialnych i podatków od transakcji nieruchomości. Elektroniczna rejestracja tej transakcji w rejestrze nieruchomości następuje w tym samym dniu.

Dokumenty potrzebne do zakupu nieruchomości:
1. Paszport lub dowód osobisty, w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych, dodatkowo zaświadczenie dot. prowadzonej działalności i/lub pełnomocnictwo.
2. Portugalski numer podatkowy (tzw. NIF – Número de Identificação Fiscal), który można uzyskać w Urzędzie Skarbowym (odpowiednich polskiego NIP)
3. Konto bankowe w Portugalii
4. Dokumenty nabywanej nieruchomości (rodzaj uzależniony od jej charakteru):
– aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiący potwierdzenie praw sprzedającego – Certidão de Teor;
- dokument wydawany przez Urząd Skarbowy stwierdzający stan finansowy nabywanej nieruchomości: Caderneta Predial Urbana – dotyczący nieruchomości sklasyfikowanej jako budowlana lub mieszkaniowa; Caderneta Predial Rústica – dotyczący nieruchomości sklasyfikowanej jako rolna;
- w sytuacji gdy kupujemy nieruchomość mieszkaniową, konieczny jest dokument „zgody na użytkowanie", wydany przez Urząd Miasta lub Gminy (w zależności od miejsca nabywanej nieruchomości) – Licença de Utilização;
– certyfikat energetyczny – Certificado Energético de Habitação
- dowody zapłaty podatku transakcyjnego (IMT) i opłaty skarbowej (IS).

Umowa kupna – sprzedaży nieruchomości zawierana jest formie aktu notarialnego u notariusza lub w postaci „Documento Particular" u adwokata, którą następnie rejestrujemy w „Urzędzie Rejestru Nieruchomości" – Conservatória do Registo Predial. Na zadeklarowanie lokalnego podatku od nieruchomości IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) Kupujący ma 60 dni od daty podpisania umowy.

Koszty zakupu nieruchomości
1. Podatek od nabywanej nieruchomości – czyli IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões).
Dla nieruchomości o wartości powyżej 574.323€ wysokość podatku wynosi 6% od wartości nieruchomości. Gdy nabywana jest nieruchomość o niższej wartości procent ten jest niższy i zależny od kwoty transakcji.
Podatek od zakupu gruntów i budynków sklasyfikowanych jako rolne, wynosi 5%. W przypadku pozostałych transakcji wysokości 6,5% lub 10%.
2. Jednorazowa płata skarbowa – IS (Imposto do Selo): 0,8% wartości nabywanej nieruchomości.
3. Lokalny podatek od nieruchomości – czyli IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), jest ustalany przez lokalne urzędy miast i gmin. Maksymalne stawki tego podatku płaconego w relacji do wartości katastralnej nieruchomości (VPT) wynoszą:
a) 0,8% od nieruchomości sklasyfikowanych jako rolne;
b) zwykle od 0,3% do 0,5% od nieruchomości sklasyfikowanych jako budowlane.
4. Coroczna opłata skarbowa – IS (Imposto do Selo): stawka 1% dla nieruchomości budowlanych o wartości katastralnej nieruchomości (VPT) powyżej 1.000.000€.
5. Taksa notarialna, zwykle mieści się w przedziale od 200€ do 500€.
6. Wynagrodzenie doradcy ds nieruchomości, które jest uzależnione od kwoty transakcji oraz ustalonego zakresu usług w umowie.
7. Koszty rejestru w „Urzędzie Rejestru Nieruchomości" (Registo Predial): około 250€.

WAŻNE!
W 2012roku w Portugalii wprowadzono dla obywateli państw nienależących do UE możliwość nabycia złotej wizy. Warunkiem jej przyznania jest zainwestowanie w Portugalii ponad 1 mln euro, utworzenie co najmniej 30 miejsc pracy lub nabycie nieruchomości o minimalnej wartości 500 tys. euro. Od 2014 roku Portugalia zniosła obowiązek płacenia podatku dochodowego przez zagranicznych emerytów z państw UE.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem