Croatia/ChorwacjaZAKUP NIERUCHOMOŚCI W CHORWACJI

Zarówno kataster nieruchomości: http://www.katastar.hr/dgu/index.php,jak i księgi wieczyste: http://e-izvadak.pravosudje.hr/pretraga-zk-ulozaka.htm dostępne są w internecie, a usługa wyszukiwania i dokonywania wglądu jest bezpłatna. Jednak dane mogą być niepełne. Z tego powodu Ambasada Rzeczpospolitej w Zagrzebiu zaleca korzystanie z wyspecjalizowanych biur nieruchomości.

Kwestie nabywania chorwackich nieruchomości przez cudzoziemców reguluje znowelizowana Ustawa o prawie własności i innych prawach rzeczowych, zgodnie z którą począwszy od 1.02.2009r. Osoby fizyczne i prawne pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej mogą nabywać nieruchomości w Chorwacji na takich samych zasadach jak chorwackie osoby fizyczne i prawne. Wyjątek stanowią grunty rolnej, przy zakupie których konieczne jest założenie spółki z o.o.
W Chorwacji najczęściej praktykuje się sporządzanie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości (predugovor o kupoprodaji nekretnine), której najczęściej nie poświadcza się notarialnie, a następnie właściwej umowy kupna-sprzedaży (ugovor o kupoprodaji nekretnine), którą poświadcza się notarialnie. Co prawda poświadczenie notarialne nie jest wymagane prawem chorwackim i nie decyduje o ważności/nieważności umowy, ale bez niego niemożliwe jest dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych.
Przeniesienie własności nie powstaje na mocy samej umowy (która jest jedynie wyrażeniem woli), lecz w momencie dokonania wpisu w księdze wieczystej. W związku z tym, bardzo ważną kwestią jest (niemająca odpowiednika w polskiej praktyce) tzw. klauzula intabulandi, która jest wyrażeniem zgody dotychczasowego właściciela nieruchomości na przeniesienie prawa własności i dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Może stanowić część integralną umowy lub być wyrażona w osobnym dokumencie.

Przed podpisaniem umowy właściwej należy złożyć wniosek o nadanie osobistego numeru indentyfikacyjnego (OIB) w chorwackim urzędzie skarbowym. Numer OIB potrzebny jest do sporządzenia umowy (służy identyfikacji stron umowy), warunkuje dokonanie wpisu do księgi wieczystej i umożliwia dopełnienie obowiązku podatkowego w Chorwacji.

W ciągu 30 dni od momentu notarialnego poświadczenia zawartej umowy nabywca ma obowiązek zgłosić nabycie nieruchomości właściwemu urzędowi skarbowemu (Porezna uprava), a w ciągu 15 dni od wydania decyzji ww. urzędu zapłacić podatek od obrotu nieruchomościami (stanowiący 5% rynkowej wartości przedmiotowej nieruchomości, przy czym urząd skarbowy ma prawo samodzielnie określić wartość rynkową nieruchomości, bez względu na cenę widniejącą w umowie właściwej kupna-sprzedaży).

Do ceny nieruchomości podanej na stronie internetowej, należy doliczyć prowizję - czyli 4 % + VAT 25%, opłatę za sporządzenia umowy kupna sprzedaży wynoszącą cca 1 % z ceny nieruchomości (przy droższych lub bardzo tanich nieruchomościach koszt umowy kalkuluje się inaczej). Opłata za umowę obejmuje również wpis do ksiąg wieczystych. W chwili obecnej w Chorwacji nie ma podatku od nieruchomości. Istnieje za to podatek od obrotu nieruchomości, wynoszący 5 % od ceny nieruchomości. Podatek jest do zapłaty po otrzymaniu pisma z urzędu finansowego, a może to trwać od 3 miesięcy do roku od momentu podpisania umowy kupna sprzedaży.

Do formalności związanych z zakupem nieruchomości potrzebny jest jedynie paszport osoby Kupującej. Wszystko można załatwić w ciągu jednego dnia (rano załatwienie numeru NIP, po południu wizyta u adwokata i notariusza w celu podpisania Umowy).

Pogoda w Chorwacji http://www.travelplanet.pl/przewodnik/chorwacja/temperatury/

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem